ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Пръстеновиден елемент изработен от еластомер и еластична метална спирална сърцевина, който е предназначено да уплътняват валове, ротационни и хидравлични елементи.

Синтетичните двигателни масла се получават посредством изкуствен синтез и притежават точно определени качества. Те са по-скъпи от минералите масла, поради по-високата себестойност на процеса на производство.

Основната функция на този вид системи е изключване на двигателя по време на кратковремен престой по време на движение, т.е. на светофари, на знак „Стоп” или в други подобни ситуации. Целта на системата е по-иконична и екологична работа на двигателя.

Този вид системи са познати със съкращенията TCS или ASR – от англ. Traction Control System или Anti-Slip Regulation. Това е електроннохидравлична система която контролира силата на вътрящият момент оказван върху задвижващите колела с цел поддържане на устойчиво движение на автомобила или избягване на боксуване върху хлъзгава настилка по време на потегляне или по време на движение.

Система от инфрачервен прожектор и инфрачервена камера интегрирани в предната част на автомобила и компютър който обработва полученото от камерата изображение и го предава на дисплея на шофьора.

Основните функции на спирачната система е да намаляват скоростта на превозното средство, напълно да спира движението му и/или да го държат неподвижно (паркирано).

Това е работната течност в спирачните системи на автомобилите. За ефективната работа на спирачната система във всякакви климатични и експлотационни условия, работната течност притежава висока температура на кипене и стабилен вискозитет в широки температурни амплитуди.

Съединителя е механичен възел между двигателя и скоростната кутия на автомобила, който предава въртящия момент от двигателя и притежава свойството в определени моменти да прекъсва връзката между двигателя и скоростната кутия с цел превключване на различни предавки за оптимално, ефективно и плавно движение на автомобила.