ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Бутало

Владислав Георгиев 07 Feb 2014 Автомобилен речник
7897
0

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове или флуиди. В двигателите с вътрешно горене задвижването на буталото става под въздействието на изгарянето на гориво-въздушна смес. Възвратно-постъпателните движения се предават посредством мотовилка на коляновия вал, който ги преобразува в въртеливи.

Подобни

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...

Нагар

Нагар

Това са отлагания по вътрешните стени на горивната камера резулатат от овъгляване в процеса на горене. Според вида двигател, качеството на...