ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Кормилна рейка

Владислав Георгиев 02 Dec 2013 Автомобилен речник
24681
0

Устройство което превръща въртеливото движение от волана в линейно с цел управление посоката на движение в автомобила, принципа на действие е взаимстван от зъбната рейка или crémaillère от фр. Кормилните рейки са основно три вида, най-простата разновидност е механичната рейка, тя е без никакви допълнителни т.нар. усилватели или преобразователи на прилаганата сила, другите две разновидности са хидравлични и електрически, при тях има допълнително усилване на въртеливото движение с цел улесняване на водача. При хидравличната рейка има хидравличен редуктор, който се захранва от двигателя а при електрическата, елеткродвигател. Последните два вида вече масово навлизат в съвременния автомобил, но с усложняването на утсройството съответно се усложнява и поддръжката на самия автомобила.

Подробно чете в "ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА КОРМИЛНАТА УРЕДБА".

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...