ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Спирачна течност

Владислав Георгиев 07 Jan 2014 Автомобилен речник
2480
0
Това е работната течност в спирачните системи на автомобилите. За ефективната работа на спирачната система във всякакви климатични и експлотационни условия, работната течност притежава висока температура на кипене и стабилен вискозитет в широки температурни амплитуди. Прието е течността да се класифицират по нормите на DOT - Department of Transportation (Министерството на транспорта на САЩ). Според състава си спирачната течност се дели на три вида - минерална, на гликолова основа и на силиконова основа. Минерална течност е смес 1:1 на рициново масло и спирт, не се ползва отдавна поради несъотвествие с международните норми. В съвременните автомобили основно се ползват течности на гликолова основа, силиконовите спирачни течности се обозначават с DOT 5* - SBBF („silicon based brake fluids”) и се използват основно в спортните серийни автомобили.
 

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...