ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Система „Старт – Стоп” (Start&Stop)

Владислав Георгиев 31 Oct 2013 Автомобилен речник
2575
0
Основната функция на този вид системи е изключване на двигателя по време на кратковремен престой по време на движение, т.е. на светофари, на знак „Стоп” или в други подобни ситуации. Целта на системата е по-иконична и екологична работа на двигателя. Реализацията на спомената функция се осъществява посредством три основни технологи разработени от Bosch, Valeo и Mazda. Системата на Bosch се сътоти от услилен стартер (приблизително 150 000 работни цикъла) и електронен блок за управление. Системата изключва двигателя в момент на кратък престой по време на движение и съответно го включва при натискане на педала на газта. Valeo добавят функцията стартер към генератора и тяхната система се нарича STARS (STarter-Alternator Reversible System), принципа на работа е почти идентичен с този на Bosch, но се осъществява посредством т.нар. реверсивен генератор. А в Mazda „старт – стоп” функцията SISS (Smart Idle Stop System), се осъществява посредством управление на горивния процес, и по-точно при настъпване на стоп-момент и автомобила е в покой се впръсква минимално количество бензин в цилиндър който навлиза в работен такт и се прекъсва работата на двигателя. При настъпване на старт-момент се подава лек импулс от стартера и запалване към споменатия цилндър и по този начин двигателя влиза в работен режим.
Споменатите системи са много претенциозни по отношение на електрическия заряд в акумулатора и не работят ако той не е в определните граници.
Подробно за „Старт – Стоп” системите четете на „ЗАСЛУЖАВА ЛИ СИ ДА ИМАМЕ „СТАРТ-СТОП” СИСТЕМАТА?”.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...