ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Синтетично масло

Владислав Георгиев 05 Feb 2014 Автомобилен речник
2079
0

Синтетичните двигателни масла се получават посредством изкуствен синтез и притежават точно определени качества. Те са по-скъпи от минералите масла, поради по-високата себестойност на процеса на производство. Отличават се в високи технологични и експлотационни качества, много ниска температура на замръзване и запазване на работен вискозитет при високи температури. Използват се в новите високоефективни двигатели.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...