ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Газоразпределителен механизъм

Владислав Георгиев 05 Nov 2013 Автомобилен речник
13805
0

Механична система, която осъществява следните функции, пропускане на гориво-въздушна смес в работните цилиндри на двигателя и изпускане на отработените емисии след изгарянето горивната смес в цилиндрите. Реализирането на тези функции става посредством отварянето и херметичното затваряне на всмукателни и изпускателни отвори в цилиндрите в определен ред, за точно определени интервали от време. Според конструкцията си газопределителния механизъм може да бъде от клапанен, шибърен или комбиниран вид. Шибърния и комбинирания вид са се използвали в миналото. В настоящия момент широко се използва клапанния вид. Отварянето и херметичното затварянето на всмукателните и изпускателните отвори се извършва от клапани, които се управляват от разпределителен вал. Газоразпределителния механизъм е свързан с коляновия вал и те работят в синхрон.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...