ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Тракшън контрол / Система за контрол на теглителната сила

Владислав Георгиев 05 Dec 2013 Автомобилен речник
3411
0
Този вид системи са познати със съкращенията TCS или ASR – от англ. Traction Control System или Anti-Slip Regulation. Това е електроннохидравлична система която контролира силата на вътрящият момент оказван върху задвижващите колела с цел поддържане на устойчиво движение на автомобила или избягване на боксуване върху хлъзгава настилка по време на потегляне или по време на движение. Системата управлява въртящия момент посредством:
- управление на честотата на подаваната искра към един или повече цилиндри;
- управление на количеството гориво към един или повече цилиндри;
- управление на спирачното усилие към колелата на автомобила посредством блока за управление на ABS-системата и спирачната система на автомобила.
 

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...