ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Семеринг / Радиален уплътнител

Владислав Георгиев 06 Feb 2014 Автомобилен речник
3533
0
Пръстеновиден елемент изработен от еластомер и еластична метална спирална сърцевина, който е предназначено да уплътняват валове, ротационни и хидравлични елементи. Използва се широко в автомобилните двигатели.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...