ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Колянов вал

Владислав Георгиев 07 Feb 2014 Автомобилен речник
10031
0

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и компресорите. При двигателите с вътрешно горене е основна част и превръща възвратно-постъпателните движения породени от буталата посредством мотовилките във въртящт момент, който се предава на задвижващите колела посредством основната предавка. Обратния процес е възможен в редки случай, когато поради някаква повреда се пряват опити за запалване на двигателя посредством бутане на моторното превозно средство.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...

Нагар

Нагар

Това са отлагания по вътрешните стени на горивната камера резулатат от овъгляване в процеса на горене. Според вида двигател, качеството на...