ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

разстоянието между осите на предния и задния мост на моторното превозно средство.

В устройството на този вид скоростна кутия отсъстват отделни зъбни колела за всяка предавка а въртящият момент се определя от плавната промяна на диъметъра на задвижващия и задвижвания вал, затова се нарича и безстепенна или още вариатор.

Сложно органично съединение получено при преработката на суров петрол, в състава на което влизат голям брой въглеводороди.

Двигател с вътрешно горене работещ на бензин.

Течно гориво което се използва в дизеловите двигатели с вътрешно горене, добито от биологични продукти, а не от дестилацията на нефт както при дизела. Биодизела се произвежда основно от растителни мазнини, добивани от рапица, слънчоглед, соя, кокос и др. или от животински мазнини. 

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове или флуиди.