ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Бензин

Владислав Георгиев 27 Oct 2013 Автомобилен речник
5074
0

Сложно органично съединение получено при преработката на суров петрол, в състава на което влизат голям брой въглеводороди. Използва се основно като гориво за двигатели с вътрешно горене. Енегрийната стойност на бензина се измерва в условната мерна единица "Октаново число", от 0 до 100.

Подробно за "Октаново число".

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...