ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Биодизел

Владислав Георгиев 06 Jan 2014 Автомобилен речник
5324
0

Течно гориво което се използва в дизеловите двигатели с вътрешно горене, добито от биологични продукти, а не от дестилацията на нефт както при дизела. Биодизела се произвежда основно от растителни мазнини, добивани от рапица, слънчоглед, соя, кокос и др. или от животински мазнини. Освен това може да се добива и от преработката на използвани в бита растителни мазнини. При изобретяването на двигателя си Рудолф Дизел използвал рапично масло. Биодизела подобрява работата на двигателя, не съдържа сяра, намалява разхода на гориво, не образува нагар, не отделя сажди и е по-евтин от дизела. Другите основни предимства на биодизела е че се произвежда от възобновяеми енергоизточници. Един от основните недостатъци на биодизела е че разгражда гумените уплътнения в горивната система на по-старите модели дизелови двигатели (произвеждани преди 1992 г), но подмяната им с нови решава този проблем.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...