ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Препарати за почистване на двигатели със силно обезмасляващо действие обикновено на основата на алкални соли и повърхностно активни вещества ПАВ. Това е вид миеща течност, която разтваря трайнозамърсени с масла и греси части на моторни превозни средства и други машини.

Добавка за бензинови двигатели, повишаваща октановото число на бензина. Основната съставка на този вид добавки са железен окис или манганови съединения и ароматни амини.

Октановото число е мерна единица за устойчивостта на детонация на бензина. Това е условна единица и се измерва от 0 до 100, тя показва до каква компресията може да издържи дадено гориво преди за се детонира.

Охладителната система поддържа оптималната работна температура на двигателя с вътрешно горене, посредством регулиране на охладителните процеси в самия двигател.

Антифриза или още охадителната течност не трябва да замръзва през зимата и да има висока точка на кипене, такива качества притежава водния разтвор на етиленгликола или пропиленгликол при съотношение  60% към 40% и замръзва при -45 градуса по Целзий, а точката на кипене е над 100 градуса по Целзий.