ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Октаново число

Владислав Георгиев 05 Nov 2013 Автомобилен речник
6435
0

Октановото число е мерна единица за устойчивостта на детонация на бензина. Това е условна единица и се измерва от 0 до 100, тя показва до каква компресията може да издържи дадено гориво преди за се детонира. Съвременните масови бензини обикновено са със стойности от 92 до 98, в миналото са се използвали и с по-ниски стойсности.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...