ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Октан-коректор

Владислав Георгиев 05 Feb 2014 Автомобилен речник
1721
0

Добавка за бензинови двигатели, повишаваща октановото число на бензина. Основната съставка на този вид добавки са железен окис или манганови съединения и ароматни амини. Прекомерната употреба на октан-коректорите води до образуване на нагар с черевен цвят по запалителните свещи, който е електропроводим и може да доведе до влошаване на искрообразуването.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...