ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Устройство, което контролира температурата в автомобила чрез охлаждане на въздуха, регулиране на влажността му и движението му в салона.

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и компресорите.

Устройство което превръща въртеливото движение от волана в линейно с цел управление посоката на движение в автомобила, принципа на действие е взаимстван от зъбната рейка или crémaillère от фр.

Това е система от волан, кормилна кутия или рейка и лостова система, които предават направление на управляемите колела в желаната от водача посока наляво или надясно.

Ксеноновите лампи генерират светлиния поток посредством йонизирането на смес от ксенон и други газове чрез т.нар. волтова дъга (електрическа дъга или дъгов разряд) между два волфрамови електрода затворени в стъклен балон-капсула.