ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Кормилна уредба

Владислав Георгиев 07 Jan 2014 Автомобилен речник
5790
0

Това е система от волан, кормилна кутия или рейка и лостова система, които предават направление на управляемите колела в желаната от водача посока наляво или надясно. В съвременните автомобили допълнително към кормилната уредба се монтират хидро- или електрически усилвателите с цел по-прецизно, удобно и комфортно управление на автомобила.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...