ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Задно предаване

Владислав Георгиев 01 Nov 2013 Автомобилен речник
4838
0

Система за задвижване на автомобила, реализирана чрез предаването на въртящия момент от двигателя към задните колела на моторното превозно средство. В зависимост от местоположението на двигателя в автомобила (отпред или отзад) предаването на въртяия момент се извършва от карданен вал (предноразположен двигател) или полуоски (задноразположен двигател). Задното предаване се използвало повече в миналото, в съвременното автомобилостроене се използва по-често предното предаване.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...