ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Вериги за сняг

Владислав Георгиев 06 Dec 2013 Автомобилен речник
5037
0

Допълнително приспособление към гумата на автомобила, което се монтира на задвижващите колела с цел предотвратяването на боксуване в условията на дълбок сняг, лед или кал. Веригите за сняг биват "твърди" и "меки", твърдите са изработени от метална верига, а меките от армирана гума, полиуретан или устойчива пластмаса. Монтажа им може да се извърши от водача на автомобила непосредствено преди трудния участък. Поради нарушаване на баланса на гумите след монтажа на приспособлението и други експлотационни особености препоръчителната скорост за движение с вериги е неповече от 40-50 км/ч. за "твърдите" и до 80 км/ч. за "меките" вериги. Веригите за сняг се делят още и според вида МПС, те биват за леки автомобили, за високопроходими автомобили и за камиони.

Подробно четете на "КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ВЕРИГИТЕ ЗА СНЯГ?"

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...