ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Турбокомпресор

Владислав Георгиев 05 Nov 2013 Автомобилен речник
3362
0
Това е компресор който нагнетява или по-точно повишава налягането на въздуха който постъпва в гориво-въздушната смес, като по този начин увеличава количеството кислород в нея и способства за по-доброто й изгаряне и добиване на повече мощност без добавяне на допълнително количество гориво. При използването на турбокомпресор в конструкцията на двигателите с вътрешно горене се постига по-голяма мощност, икономичност и екологичност. Конструктивно турбокомпресорите имат различни начини на задвижване, но най-масово турбинното колело се задвижва посредством вал от компресорно колело, което от своя страна се задвижва от изгорелите газове в двигателя. Друг способ за задвижване на компресорното колело е чрез коляновия вал на двигателя.
Принципно устройство на турбокомпресор:
1. Компресорно колело.
2. Турбинно колело.
3. Входящи отработени газове.
4. Изходящ нагнетен въздух.
5. Входящ ненагнетен въздух.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...