ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Работен обем

Владислав Георгиев 05 Nov 2013 Автомобилен речник
4133
0

Това е сбора от пространството на работните цилиндри в които се движат буталата по време на работа. Работния обем се измерва се в кубични сантиметри, а популярно може и в кубици или "литри", например 1500 куб.см. = 1500 кубика = 1,5 литра.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...