ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Пръстен/прешлен за сняг

Владислав Георгиев 06 Dec 2013 Автомобилен речник
13496
0

Приспособление което се монтира на задвижващите колела с цел да се премине силно заснежен, заледен или кален участък от пътя. Пръстена/прешлена за сняг прилича на сектор от верига за сняг и се монтира един или няколко задължително на задвижващите колела, монтажа му е лесен и може да се извърши дори и на закъсал автомобил. Този вид приспособления не са предвидени за продължително ползване както например веригите за сняг.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...