ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Промивъчно масло

Владислав Георгиев 06 Jan 2014 Автомобилен речник
1874
0
Специален вид масло което се използва за промивка на двигателя при смяна на маслото. Бива основно два вида, за краткорайна промивка и за дълготрайна промивка. Краткотрайната промивка се прави непосрдствено преди смяната на маслото, като старото се излиза, налива се промивъчното масло двигателя се пали и се оставя да поработи 15 - 20 мин., излизава се и се налива новото масло. Използването на краткотрайно промичъвно масло не се препоръчва за двигатели, които имат голям пробег и не са промивани никога, поради риска от задръстване на маслена магистрала заради недобре разтворил се налеп. Дълготрайната промивка се прави доста преди същинската смяна на маслото. Излива се старото масло налива се дълготрайното промивъчното масло с него се кара около 200 км. и след това се прави същинската смяна на маслото. Този вид промивка е подходяща за всички видове двигатели тъй като по време на промивъчния пробег в него се разтварят всички видове налепи и остатъци и няма опастност от запушване на маслена магистрала.
 

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...