ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Полусинтетично масло

Владислав Георгиев 05 Feb 2014 Автомобилен речник
1446
0

Полусинтетичните масла са комбинация от минерални и синтетични масла. Стойнсотта и качествата на този вид масла сътоветно са между тези на минералните и синтетичните. Имат много широка област на употреба, както в по-старите двигатели така и до най-съвременните. Също така притежават много широк температурен диапазон на приложение.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...