ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Минерално масло

Владислав Георгиев 05 Feb 2014 Автомобилен речник
1612
0

Минералните моторни масла се произвеждат от нефт посредством дестилация/ректификация. Състава им е от разлинчи въглеводороди и качеството му зависи от това нефта от който е произведено. За стабилизирането на работните им характеристики се добавят допълнително присадки. Поради невисоко им качество се използват в по-старите двигатели и са неподходящи за сурови зимни условия.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...