ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Мигач/и

Владислав Георгиев 04 Nov 2013 Автомобилен речник
1691
0

Часто от осветителната система на автомобила, на която основната функция е да показва посоката на завиване на автомобила на останалите участници в пътното движение, или да указва че автомобила е в аварийна ситуация. Управлението на мигачите се извършва от водача на моторното превозно средство в съотвествие с правилата за движение по пътищата. Мигачите представляват оранжеви светлини в четирите края на автомобила, допълнителни мигачи могат да бъдат монтирани от производителя на калниците и на страничните помощни огледала.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...