ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Ламбда сонда

Владислав Георгиев 06 Feb 2014 Автомобилен речник
2710
0
Това е датчик отчитащ пропорционалното съдържанието на кислород в газ или течност, може да се срещне още и като кислороден датчик. В автомобилите се използва за отчитане на съдържанието на кислород в изгорелите газове с цел регулиране състава на гориво-въздушната смес. Монтира се в изпускателния колектор и ауспуха преди и след каталитичния неутрализатор и подава сигнал към електронния блок за управление(ECU), който от своя страна коригира подаването на гориво или кислород към горивната система.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...