ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Инжекционна система за впръскване/Инжекцион

Владислав Георгиев 06 Feb 2014 Автомобилен речник
7302
0
Това е система за впръскване на гориво в всмукателния колектор посредством дюза/и. Този вид системи широко навлизат в съвременните автомобили и успешно заместват по-старата карбораторна система. При инжекционната система може по-точно и ефективно да се управлява горивния процес в двигателя. Принципно могат да се разделят на два вида: централна (едноточкова) инжекционна система известна още като моноинжекцион и многоточкова инжекционна система, още наречена пълен инжекцион. При първата система има една електромагнитна дюза, която е разположена централно над всмукателния колектор и тя подава периодично гориво за всички цилиндри. При многоточковата инжекционна система за всеки цилиндър има отделна дюза, която е монтирана пред съответния всмукателен клапан и подава гориво за съответния цилиндър.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...