ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Хидрокрекингови масла

Владислав Георгиев 05 Feb 2014 Автомобилен речник
2657
0

Хидрокрекинговите масла се произвеждат от минерални масла посредством хидрокрекингов процес. При хидрокрекинговият процес минералното масло се пречиства и стабилизира. Този вид масла се използват като базови за производство на висококачествени масла и според някой класификатори като Американския Нефтен Институт (API) те се считат за синтетични. На пазара много често се срещат масла предлагани като синтетични, но разработени на базата на хидрокрекингови масла и на опаковката обикновено имат обозначението например "HC" или "SHC".

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...