ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Горивна помпа

Владислав Георгиев 27 Nov 2013 Автомобилен речник
9249
0

Горивната помпа е част от гориво-подаващата система на автомобила. Тя е електрическа и функцията й е да подаде гориво от резервоара към двигателя с определено налягане което се определя от вида на двигателя и системата за впръскване. За бензиновите двигатели работното налягане се определя от вида на впръскането на горивото, при карбураторните то е в диапазон от 20-40 kPa, до 500 - 600 kPa за някой инжекционни системи. При дизеловите двигатели, горивната помпа е с ниско налягане и тя има функцията да подаде гориво от резервоара до гориво-нагнетателната помпа.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...