ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Филтър за твърди частици - DPF/ FAP

Владислав Георгиев 29 Oct 2013 Автомобилен речник
3933
0

Филтъра за твърди частици или популярно „катализатор” е част от системата за отвеждане на отработените газове на автомобила. Устройството се намира след колекторите и преди шумозаглушителните гърнета на ауспуха и прилича на „ауспухно гърне”. Вътре е разположен филтър за твърди частици, който има пореста структура на керамична основа и по-точно шахматно разположени каналчета с различна посока на пропускливост. Част от тези каналчета са за входящите от двигателя отработени газове а другата за изходящите вече пречистени от твърди частици (сажди) газове. Процеса на прочистване се изразява в изгаряне на твърдите частици при температура не по-ниска от 350 градус при контакта им с платината нанесена върху повърхността на горе споменитие каналчета. При бензиновите двигатели не се налагат допълнителни действия за постигане на оптимална работна среда като налягане и температура както е при дизеловите. В някой режими на работа на дизеловите двигатели, като например на „тихи” обороти по светофари и при скорост по-ниска от 60 км/ч. не може да се постигне необходимата температура за изгарянето на твърдите частици и затова се налага допълнително подаване на гориво, което изгаря в катализатора и съдейства за постигане на оптимални работни условия. Този процес е познат като „активна регенерация”. Подробно четете на "КАКВО Е ФИЛТЪР ЗА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ DPF/ FAP?"

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...