ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Електронна (електрическа) ръчна спирачка

Владислав Георгиев 01 Nov 2013 Автомобилен речник
4331
0
Това е част от спирачната система на моторното превозно средство, чиято основна функция е блокирането на задните колела по време на престой или паркиране с цел избягване на некотролируемо движение на автомобила, или по-просто казано паркинг-спирачка. Електронната ръчна спирачка е разновидност на стандартната ръчна спирачка. Устройството й се състои от бутон чрез който се задава команда към управляващия електронен блок, който от своя страна изпраща управляващ сигнал към електромотори, които задвижват спирачните накладки до положение за достигане на необходимото спирачно усилие и блокиране на колелата на автомобила. Поради възможността за много точно управление на описаната система тя може да се надгради с допълнителни функции, като "асистент за потегляне по наклон" и други подобни свързани със спирачната система и стабилността на автомобила.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...