ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Двигател с вътрешно горене

Владислав Георгиев 27 Oct 2013 Автомобилен речник
7962
0
Топлинен двигател в който процеса на изгаряне се извършва в двигателя. Получената топлинна енергия се преобразува в механична и се предава на задвижващия механизъм. Горивото което използват този вид двигатели обикновено се произвежда от нефт и притежава достатъчна плътност на енергията. Двигателите с вътрешно горене се делят на няколко вида:
- бутален двигател, при него горивните камери са във вид на цилиндри а енергията от изгарянето на горивото се преобразува посредством бутала, той може да бъде - четиритактов, двутактов, бензинов, дизелов, на природен газ или пропан-бутан. 
- роторен двигател или още познат като "Ванкелов двигател", при изгарянето си горивото задвижва бутало във вид на ротор, въртящ се в цилиндър със специална форма.
- двигатели с непрекъснато горене - такива са реактивните и газотурбинните двигатели.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...