ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Дизел / Нафта

Владислав Георгиев 06 Jan 2014 Автомобилен речник
3206
0

Течно гориво използвано в дизеловите двигатели с вътрешно горене, получава се при дестилацията на нефт или по синтетичен способ, чрез дестилация на кафяви въглища посредством процеса на Фишер-Тропш. Дизеловото гориво се самовъзпламенява при температура около 300 - 350 градуса по Целзий. Свойството на дизела да се самовъзпламенява се измерва в т. нар. цетаново число, това е процентното съотношение между най-лесно възпламенимото вещество в дизела - цетан и най-трудно възпламенимото - алфаметилнафталин. Цетановото число за дизеловото гориво е между 45 - 60. Дизела е по-лек от водата и замръзва при минус 22 - 25 градуса по целзий.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...