ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Цетан-коректор

Владислав Георгиев 05 Feb 2014 Автомобилен речник
2554
0

Това са добвки за дизелови двигател, които повишават цетановото число на горивото, те подобряват горивния процес и водят до по-добра и икономична работа на двигателя, също се използват за подобряване на некачествено гориво.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...