ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Автомобилен акумулатор

Владислав Георгиев 25 Oct 2013 Автомобилен речник
6415
0
Автомобилен акумулатор - това е тип акумулаторна батерия осигуряваща ел. енергия нужна за работата на всички системи в автомобила. Бива два типа: стартерен и тягов. Стартерния тип се използва в автомобили с двигатели с вътрешно горене и служи за подаване на стартово напрежение и напрежение към запалителната система и светлините. След влизането на двигателя с вътрешно горене в работен режим стартерния тип акумулатори е повече като поддържащ елемент в системата отколкото основен. Тяговите акумулатори се използват като основен източник на енергия за задвижване и за спомагателните системи в електромобили, товаро-разтоваръчна техника или малки лодки.
Стартерния тип акумулатори основно са оловно-киселинни, доставящи напрежение от 12 V (около 12,6 V). Това се постига с шест последователно свързани клетки, с номинално напрежение от 2 – 2,1 V. Клетката се състои от електроди във вид на плочи изработени от олово и оловен диоксид, които са потопени в електролит – смес от сярна киселина 35% и дестилирана вода 65%. Някой по-високи класове стартерни акумулатори са произведени по съвремнната технология AGM (Absorbent Glass Mat) – акумулатори при които киселината е фиксирана във стъкло-влакнеста маса и така се избягва нуждата от обслужване на акумулатора през периода на гарантирания от производителя „живот” на акумулаторната батерия.
Тяговите акумулатори се отличават с по-голямо разнообразие, това се обуславя от диапазона на употребата им, от малки електродвигатели за лодки, електрокари до най-съвременните електромобили. Те могат да бъдат както горе описаните оловно-киселинни, така и литиево-йонни с различен капацитет, мощност и устройство.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...