ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Нагар

Владислав Георгиев 06 Feb 2014 Автомобилен речник
3893
0
Това са отлагания по вътрешните стени на горивната камера резулатат от овъгляване в процеса на горене. Според вида двигател, качеството на горивото и техническото състояние на двигателя нагарите биват различни видове. Някой от тях се образуват по време на "студения старт" и при загряване на двигателя изгарят а други се натрупват постепенно в последствие от горивните процеси и водят до влошаване работата на двигателя. 

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...