ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Адаптивна система за управление на предните светлини

Владислав Георгиев 01 Nov 2013 Автомобилен речник
5991
0
Автоматизирана систем за управление на предите светлини на автомобила е изградена от механична част в която влизат самите фарове и електродвигатели за управление на фаровете, електронен блок за управление и датчици. Системата има пет основни функции:
- динамично осветяване в завой - тази функция управлява светлиния сноп от фара в посоката на движение и следи да не заслепява насрещн движещи се МПС;
- статично управление на светлиния сноп - в завои или на кръстовще;
- адаптивно осветяване - управление на светлинното петно пред автомобила в нужната форма по време на „дълги” светлини, за избягване на заслепяването на насрещно движещите се МПС.
- автоматично регулиране на позицията на фара и светлиния сноп по височина.
- автоматичен превключване от „дълги” на „къси” светлини и обратно при поява на насрещно или попътно движещо се МПС.

Подобни

Бутало

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове...

Колянов вал

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и...

Фарове

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но...