ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Този вид системи са познати със съкращенията TCS или ASR – от англ. Traction Control System или Anti-Slip Regulation. Това е електроннохидравлична система която контролира силата на вътрящият момент оказван върху задвижващите колела с цел поддържане на устойчиво движение на автомобила или избягване на боксуване върху хлъзгава настилка по време на потегляне или по време на движение.

Това е компресор който нагнетява или по-точно повишава налягането на въздуха който постъпва в гориво-въздушната смес, като по този начин увеличава количеството кислород в нея и способства за по-доброто й изгаряне и добиване на повече мощност без добавяне на допълнително количество гориво.