ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Вградено или мобилно GPS-устройство в автомобила, което използва спътникова навигационна система за локализиране на положениет му и създаване на оптималния маршрут при задаване начална и крайна точка, в зависимост от предпочитанията на водача и пътните условия.

Това са отлагания по вътрешните стени на горивната камера резулатат от овъгляване в процеса на горене. Според вида двигател, качеството на горивото и техническото състояние на двигателя нагарите биват различни видове. 

Течно гориво използвано в дизеловите двигатели с вътрешно горене, получава се при дестилацията на нефт или по синтетичен способ, чрез дестилация на кафяви въглища посредством процеса на Фишер-Тропш.

Електро-механично устройство за измерване горивото в резервоара на МПС.