ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Мазиланата система в двигателя с вътрешно горене извършва мазането на движещите се части. Устройството и се състои от маслена помпа поддържаща постоянно налягане необходимо за циркулацията и мазането на двигателя, маслен филтър, маслени магистрали, датчик за налягането в системата и сонда за измерване нивото на маслото.

разстоянието между осите на предния и задния мост на моторното превозно средство.

Часто от осветителната система на автомобила, на която основната функция е да показва посоката на завиване на автомобила на останалите участници в пътното движение, или да указва че автомобила е в аварийна ситуация.

Минералните моторни масла се произвеждат от нефт посредством дестилация/ректификация. Състава им е от разлинчи въглеводороди и качеството му зависи от това нефта от който е произведено.