ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Топлинен двигател в който процеса на изгаряне се извършва в двигателя. Получената топлинна енергия се преобразува в механична и се предава на задвижващия механизъм.

Този вид добавки са предназначени за дизелово гориво и го предпазват от замръзване и поддържат гъстотата му в подходящи работни граници при по-ниски температури.

Металната част от автомобилното колело, на която се монтира автомобилната гума.

Течно гориво използвано в дизеловите двигатели с вътрешно горене, получава се при дестилацията на нефт или по синтетичен способ, чрез дестилация на кафяви въглища посредством процеса на Фишер-Тропш.

Двигател с вътрешно горене работещ с дизелово гориво.

Диференциалът е механизъм съставен от зъбни колела, който оптимизира въртящия момент на движещите колела на автомобила при движението им в завои