ЦЕНИ НА ГОРИВАТА AВТО ДНЕВНИК ОБРАТНА ВРЪЗКА

Допълнителна система, която надгражда стандартната горивна система на бензиновите двигатели за изпозлване на пропан-бутан или метан като второ пълноценно гориво, а за дизеловите двигатели като допълнително гориво (приблизително 70 на 30% - газ - дизел) с цел икономия.

Механична система, която осъществява следните функции, пропускане на гориво-въздушна смес в работните цилиндри на двигателя и изпускане на отработените емисии след изгарянето горивната смес в цилиндрите.

Част от горивната система на двигателя, която се грижи филтрирането на гориво преди постъпването му в системата за образуване и впръскване на гориво-въздушната смес, без значение на вида двигател (бензинов, дизелов, карбораторен или инжекцион).

Горивната помпа е част от гориво-подаващата система на автомобила. Тя е електрическа и функцията й е да подаде гориво от резервоара към двигателя с определено налягане което се определя от вида на двигателя и системата за впръскване.